فهرست خدمات برون سپاری شده به دفاتر خدمات پیشخوان

رديف

عنوان خدمت

1

فرم درخواست ملاقات با مديركل

2

فرم درخواست تسهيلات

3

فرم رسيدگي به شكايات و درخواست هاي مردمي

4

فرم درخواست اعلام نتيجه اظهار نظر كميته فني

5

فرم اعتراض به نحو مميزي و تعيين صلاحيت ها در مميزي مراتع

6

فرم تقاضاي تهيه طرح مرتعداري

7

فرم تكميل و پيگيري درخواست هاي متقاضيان پروژه هاي سازه آبي و بيولوژيك آبخيزداري

8

فرم تقاضاي گذراندن خدمت سربازي – امريه

9

فرم تقاضاي كارآموزي

10

فرم تقاضاي آموزش مجريان و بهره برداران طرح هاي منابع طبيعي

چاپ | ارسال به ديگران |