پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پرسشهاي متداول
اوقات شرعي
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پرسشهاي متداول
        آبخیز (watershed) چیست؟
v      آبخیزداری (watershed management) چیست؟
v      دبی (discharge) چیست؟
v      بند اصلاحی (check dam) چیست؟
v      رانش (land slide) چیست؟
v      سیل (fl6ood) چیست؟
v      فرسایش (erosion) چیست؟
v      کشت روی خطوط تراز (Contour farming) چیست؟
v      کشت نواری(Strip cropping) چیست ؟
v      هشدار سیل (flood warning) چیست ؟
v      GIS چیست؟
v      جنگل(forest) چیست؟
v      مرتع (range) چیست؟
v      چراگاه (pasture) چیست؟
v      مرتعداری (range management) چیست ؟
v      اشکوب (layer or stratum) چیست؟
v      اکولوژی (ecology) چیست؟
v      پروانه چرا (grazing license) چیست؟
v      چرا (grazing) چیست؟
v      وضعیت مرتع (range condition) چیست؟
v      شایستگی مرتع (range suitability) چیست ؟
v      ظرفیت چرا (grazing capacity) چیست؟
v      گرایش مرتع (range condition trend) چیست؟
v      چگونه از جنگل محافظت کنیم؟
v      بیابان (desert) چیست؟
v      بیابان‌زایی (desertification) چیست؟
v      نقش انسان در بیابان‌زایی چیست؟
v      بیابان‌زدایی (Combat desertification) چیست؟
v      تپه ماسه‌ای (sand dune) چیست؟
v      فرسایش بادی (wind erosion) چیست؟
v      مالچ نفتی چیست؟
 
چاپ | ارسال به ديگران  |