پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - كتابچه
اوقات شرعي
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

كتابچه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

کتابچه راهنمایی خدمات ارائه شده

به ارباب رجوع

 

 

 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس

"تحول اداری"

 

 

 

 

زمستان 92

 

" اگرمتقاضي كار آموزي در اداره كل منابع طبيعي استان فارس هستيد چه مراحلي را بايد طي كنيد":

 

 شرايط لازم:

ــ‌ داشتن رشته تحصيلي متقاضي بايستي متناسب با فعاليتهاي منابع طبيعي باشد   

ــ وجود ظرفيت براي پذيرش رشته مورد تقاضا در ادارات ستادي و شهرستانها

ــ بلامانع بودن انجام كارآموزي از نظر اداره حراست

 ــ رعايت شئونات اسلامي و شرايط و ضوابط اداري

 

 اداره يا فرد اقدام كننده :

اداره آموزش وترویج اداره كل

متقاضی بايستی به اداره کل منابع طبيعی مراجعه و تقاضای انجام کارآموزی خود را که از مراکز آموزشی يا دانشگاهی صادر گرديده است تحويل قسمت مديريت جهت صدور دستورات لازم نمايد.

- تقاضای کارآموزی پس از صدور دستور و ثبت در دبيرخانه توسط اداره آموزش و ترويج مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نياز متقاضی کارآموزی به اداره حراست معرفی می گردد.

- اداره حراست نسبت به پذيرش يا عدم پذيرش کارآموز اعلام نظر نموده و توسط اداره آموزش و ترويج موضوع به مرکز اعزام کننده کارآموز منعکس می گردد.

- مرکز آموزشی و دانشگاهی کارآموزان پذيرفته شده را به اداره کل منابع طبيعی جهت گذراندن دوره کارآموزی به همراه فرم حضور و غياب و ارزيابی معرفی می نمايد.

- اداره آموزش و ترويج کارآموز را به اداره محل انجام کارآموزی به همراه فرم حضور و غياب و ارزيابی معرفی نموده و کارآموز بايد در محل کارآموزی به طور مرتب و منظم حضور يابد و کارهای محوله را برابر مقررات و زير نظر رئيس اداره و واحد مربوطه انجام دهد.

- بعد از اتمام مدت کارآموزی، کارآموز بايستی با اداره محل کارآموزی تسويه حساب کرده و فرم حضور و غياب و ارزيابی را که توسط مسئول اداره (محل کارآموزی) تکميل گرديده است همراه با يک نسخه گزارش تهيه شده به اداره آموزش و ترويج تحويل نمايد.

- اداره آموزش و ترويج پاسخ مكاتبه اوليه مراكز آموزشي يا دانشگاهي را تهيه و به همراه برگ ارزشيابي  به مرکز اعزام کننده کارآموز ارسال يا تحويل دانشجو نمايد.

 

 

 

"‌ اگر متقاضي گذراندن خدمت سربازي در اداره کل منابع طبيعی فارس هستيد مراحل زير را بايد طي كرد : "

الف: شرايط لازم

1- اعلام نياز از طرف اداره کل منابع طبيعی استان فارس

برای برطرف کردن کمبودهای پرسنلی هر سال اداره کل با بررسی چارت سازمانی و امکانات جذب نيروهای تحصيل کرده در رشته های مرتبط با منابع طبيعی تعداد افراد مورد نياز خود را به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشور اعلام تا از طريق دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا تعداد در خواست شده به سازمان جنگل ها تخصيص داده شده و اعلام گردد.

بر اساس اعلام دفتر مذکور اداره کل، افرادی که دارای شرايط گذراندن خدمت سربازی در اداره کل و ادارات تابعه می باشند، جذب می نمايد.

2- داشتن مدارک تحصيلی فوق ديپلم و ليسانس در رشته های مرتبط با منابع طبيعی

افراد متقاضی بايد در رشته های منابع طبيعی و مرتبط با آن دوره کارشناسی يا فوق ديپلم گذرانده باشند.

3- ارائه گواهی از دانشگاه متقاضيان بايد گواهی اخذ مدرک خود را از دانشگاهی که در آن تحصيل کرده اند ارائه نمايند. ضمناً نبايد يک ماه بيشتر از اتمام تحصيل گذشته باشد.

ب: مدارک لازم

1- تقاضانامه کتبی

افراد متقاضی بايد درخواست کتبی خود را مبنی بر گذراندن دوره خدمت سربازی در اداره کل منابع طبيعی و يا يکی از ادارات تابعه با ذکر مشخصات کامل ارائه نمايند.

2- گواهی از دانشگاه

گواهی ارائه شده بايد دارای مشخصات کامل فرد، رشته تحصيلی و زمان پايان تحصيل باشد.

3- تصوير شناسنامه از تمام صفحات

4- عکس 4 × 3 چهار قطعه

ج: مراحل انجام کار

متقاضيان با مراجعه به اداره کل منابع طبيعی، درخواست کتبی خود را به قسمت مديريت ارائه می نمايند، مديريت دستورات لازم را صادر و بعد از ثبت در دبيرخانه به امور اداری ارجاع می گردد.

در واحد کارگزينی اداره امور اداری متقاضی بايستی درخواست خود را همراه با مدارک لازم تحويل نمايد. واحد کارگزينی متقاضی را همراه با مدارک به هسته گزينش سازمان جهاد کشاورزی معرفی می نمايد. در صورت دريافت به موقع نظريه هسته گزينش (50 روز قبل از تاريخ اعزام) مدارک به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشور جهت اعلام به دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا فرستاده می شود و نماينده امور اداری سازمان هماهنگی لازم با حوزه وظيفه به عمل می آورد. در تاريخ تعيين شده متقاضی را به عنوان مشمول جهت گذراندن دوره آموزشی به پادگان مشخص شده معرفی می نمايند. پس از گذراندن دوره آموزشی سرباز وظيفه را به محل خدمت از قبل پيش بينی شده اعزام می گردد تا مدت خدمت خود را زير نظر مسئول اداره بگذراند.

 

 

 

" اگر متقاضي واگذاری اراضی از طريق ماده 3 جهت کشت گياهان داروئی هستيد چه مراحلي را بايد طي كنيد:"

 

برابر بخشنامه و دستور العمل هاي صادره واگذاري اراضي از طريق ماده 3 جهت كشت گياهان دارويي صرفاٌ در قالب طرحهاي منابع طبيعي (مرتعداري،‌ جنگلكاري ، بيابان زدايي ، آبخيزداري )

امكان پذير مي باشد .

لذا مجريان طرحهاي مزبور در صورتي كه قصد كشت گياهان دارويي و واگذاري ماده 3 طرح مصوب را داشته باشند بايد :

1-ارائه درخواست مجري طرح به شهرستان مربوطه

2-درصورت موافقت ارجاع نامه از شهرستان به اداره كل

3-دستورمديريت ، ثبت نامه ،‌ ارجاع به اداره بهره برداري

4-بررسي طرح مصوب و سوابق مربوطه

5-ارجاع طرح به كميته فني به منظور بررسي

6-در صورت تصويب ارجاع طرح به متقاضي جهت اعمال اصلاحيه طرح

7-تنظيم سند واگذاري ماده 3 پس از موافقت مديركل

8-دفترخانه جهت صدور سند

9-امضاء مديركل و واگذاري زمين به متقاضي جهت اجراي طرح

10-نظارت اداره بهره برداري و شهرستان در اجراي طرح

 

 

 

 

" اشخاص حقوقي ( شوراهاي اسلامي و دهياري ها ) و سازمانهاي غيردولتي با انجام مراحل ذيل مي توانند تقاضاي زمين جهت احداث يا گسترش بوستان روستايي از طريق ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري نمايند:  "

 

1-               درخواست كتبي به اداره منابع طبيعي شهرستان

2-      تكميل پرونده ( معرفي نامه شورا يا دهياري ،‌ نقشه اراضي اداره مورد تقاضا ،‌ارائه طرح پيشنهادي ،‌ پاسخ مثبت اداره امور آب جهت تامين آب طرح )

3-      اشخاص حقوقي که دارای شرايط فوق می باشند بايستی درخواست کتبی خود را به همراه ساير مدارك به اداره منابع طبيعی شهرستان مربوطه ارائه نمايند. در اداره شهرستان درخواست مذکور از نظر اجرای مقررات، مسائل اجتماعی و شرايط علمی و فنی جهت احداث پارک مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه واگذاری آن بلامانع و بلامعارض باشد، طرح نهايي اجرايی تفرجگاه جنگلی روستائی تهيه و جهت بررسی و تصويب به اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس ارسال می گردد.

طرح مذكور در اداره فنی جنگلکاری بررسي و پس از رفع نواقص احتمالی جهت بررسی علمی و فنی نهايي به کميته فنی اداره كل منابع طبيعي ارائه وپس از تصويب، جهت تنظيم سند به شهرستان عودت داده می شود.

اداره منابع طبيعی شهرستان متقاضی را به دفترخانه اسناد رسمی معرفی می نمايند، بعد از تنظيم و امضاء سند اراضی تحويل و تحول می گردد.

جهت پشتيبانی از اجرای طرح اداره منابع طبيعی در صورت امکان نهال و کارشناس به طور رايگان در اختيار مجری طرح قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

" متقاضيان دريافت تسهيلات بانکی به منظور اجراي طرحهاي منابع طبيعي شامل : مرتعداری، جنگلکاری، بيابان زدايي ، بهره برداری از محصولات فرعی و طرحهاي جايگزيني سوخت فسيلي (پخت گروهي و عامليت سيلندرگاز ) مي بايستي مراحل زيررا دنبال كنيد: "

 

مجريان طرح های منابع طبيعی جهت اجرای طرح خود می توانند از تسهيلات بانکی استفاده نمايند. اين تسهيلات ممكن است دارای يارانه بوده و قسمتی از سود آن توسط سازمان جنگلها ،‌مراتع و آبخيزداري كشور پرداخت گردد. متقاضيان دريافت وام بايستی مراحل زير را طی نمائيد. هر ساله در شرايط و مراحل دريافت وام تغييراتی انجام می شود که با در نظر گرفتن بخشنامه ها اقدام می گردد.

مراحل اجرايي دريافت وام:

مجريان طرح های منابع طبيعی که دارای شرايط دريافت تسهيلات بوده و مي بايست درخواست کتبی خود را به اداره منابع طبيعی شهرستان مربوطه ارائه نمايند و اداره شهرستان بر اساس بخشنامه و امتيازات در نظر گرفته شده او را به همراه مدارك مربوط به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس معرفي نمايد و در ليست انتظار قرار گيرند.

مجريانی که نوبت دريافت وام آنها رسيده است به بانک مربوطه معرفی می گردد و در آنجا تشکيل پرونده داده و مدارک لازم به بانک ارائه می نمايند و بانک بر اساس قوانين و مقررات خود تسهيلات را در اختيار متقاضيان قرار داده تا در جهت اجرای طرح هزينه نمايند.

اولويت ها و شرايط دريافت تسهيلات بانکی

1- تشکيل تعاونی و طرح هايی که به صورت تعاونی اجرا می گردند.

2- طرح هايی که بيمه شده اند.

3- طرح هايی که تاکنون از تسهيلات بانکی استفاده ننموده اند.

4- مجريان طرح در بانک وجوه مشكوك الوصول و بدهي معوقه نداشته باشند.

5- مجريان طرح بتوانند ضامن معتبر و يا وثيقه لازم تأمين نمايند.

مدارک مورد نياز جهت تکميل پرونده

1- مدارک شناسايی مجريان طرح (شناسنامه، پايان خدمت وكارت ملي)

2- مدارک مالکيت عرصه اجرايی (سند اجاره طرح مرتعداری، سند زمين مورد عمل طرح های مربوطه و...)

3- ارائه بيمه نامه طرح در سال جاري

4- اخذ استعلام عدم بدهي از سامانه بانك مركزي توسط هر يك از بانك ها

5-كپي كامل از طرح و قراردادهاي في مابين مجري طرح و اداره كل منابع طبيعي ( طرح مرتعداري ،‌ طرح گياهان دارويي ،‌ طرح توليد چوب )

6- تهيه طرح ( در پروژه پخت گروهي و عامليت سيلندر گاز )

 

 

"اگر متقاضي دريافت  مجوز معدن از اداره كل منابع طبيعي فارس هستيد مراحل ذيل بايستي طي گردد."

 

دریافت استعلام معدن ازسازمان مربوطه و ثبت نامه دردبیرخانه (ثبت درسیستم اتوماسیون)

ارجاع به کارشناس وبررسی توسط کارشناس مربوطه وثبت درخواست در رایانه

ارجاع به منابع طبیعی شهرستان

پاراف مدیریت شهرستان وارجاع به کارشناس حفاظت

بازدید مشترک کارشناس حفاظت وآبخیزداری ودرصورت نیاز کارشناس مرتع وبررسی کلیه جوانب فنی واجتماعی

نقشه برداری ازعرصه مورد درخواست

بررسی کلی وتکمیل فرم مربوطه وارسال به اداره کل

ارجاع پرونده به اداره حفاظت وحمایت

تصمیم گیری دراداره حفاظت وبررسی پرونده

درصورت داشتن مسائل مرتعداری وداشتن دامداران دارای پروانه چرا ارجاع به اداره مرتع جهت اظهارنظر

اعلام نظریه مثبت یامنفی اداره مرتع

اگرنظریه مثبت باشد اخذ تعهدات وصدور مجوز

اگر نظریه منفی باشد پاسخ منفی واعلام ممنوعیت به مرجع استعلام کننده

اعلام نظریه(مثبت با شروط) اداره مرتع به اداره منابع طبیعی شهرستان جهت اجرا(ضمنا به شهرستان اعلام می شودحقوق عرفی را درصورت استنکاف مرتعداران برآورد واعلام کند)

ارجاع پرونده به اداره حفاظت وحمایت اداره مرتع

درصورت موافقت اداره مرتع اخذ تعهدات وصدور مجوز

درصورت عدم موافقت اداره مرتع ارجاع پرونده به کمیته فنی جنگل ومرتع

موافقت یا مخالفت کمیته فنی با صدورمجوز اکتشاف وبهره برداری معدن

درصورت مخالفت کمیته فنی با صدورمجوز اکتشاف وبهره برداری معدن اعلام ممنوعیت به مرجع استعلام کننده

درصورت موافقت کمیته فنی اعلام به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان جهت واریز بحساب سپرده ثبت اسناد

ارسال فیش واریزی به اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس

اخذ تعهدات وصدور مجوز

 

 

 

 

مراحل و شرايط واگذاری اراضي ملي جهت طرح هاي غيركشاورزي

( صنعتي ، خدماتي ، رفاهي )

 

الف :‌ مراجعه متقاضي به مديريت امور اراضي جهاد كشاورزي شهرستان و تكميل فرمهاي مربوطه و اخذ استعلامات مورد نياز با توجه به نوع طرح از جمله محيط زيست ،‌ اداره آب ، شركتهاي شهرك صنعتي و... به همراه موافقت نامه اصولي يا جواز تاسيس از مراجع ذيصلاح از قبيل ( سازمان صنعت معدن و تجارت ،‌حمل و نقل و پايانه ها ،‌سازمان توسعه گردشگري و شركت پخش فرآورده هاي نفتي و ...)

ب ) تكميل پرونده توسط منابع طبيعي شهرستان و ارجاع به اداره كل در صورت موافقت كميته فني و كميسيون استعداديابي فرعي شهرستان جهت طرح در كميسيون استعداد يابي استان

 

پرونده هاي متشكله پس از

1-موافقت اداره امور مراتع

2-اعلام نظر اداره حقوقي

3-اعلام نظر اداره حفاظت

 

ج ) طرح پرونده در كميسيون استعداديابي استان و اعلام نتيجه به امور اراضي جهاد كشاورزي استان جهت طرح در كميسيون ماده 21 و نهايتاً تنظيم سند اجاره و اعلام به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس جهت تحويل و تحول با نماينده امور اراضي (متقاضي )

اعلام اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان براي تحويل زمين به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و نهايتاً به مستاجر

 

 

 

 

"اگر متقاضي صدور پروانه چراي دام مي باشيد بايد مراحل زيررا طي كرد "

 

شرايط لازم:

داشتن مدرك و سوابق قانوني

حضور دام متقاضي در مرتع و تداوم فعاليت وي تا هنگام مميزي

ارائه مدارك قانوني دال برارث و موارد مشابه

ارائه مدرك مثبته دال برسابقه حضور در مرتع از سال  59 (در مراتع مميزي نشده )

 

اقدامات اداري :‌

تشكيل هيئت هاي مميزي مراتع

 

مراحل انجام کار:

1-صدور آگهي مميزي مراتع

2-صدوراحكام اعضا هيئت هاي مميزي مراتع شهرستان

3- ورود هيئت مميزي به مرتع

4- تنظيم فرم شماره 1 تقاضاي صدور پروانه چرا

5-تنظيم فرم شماره 2 تعيين نماينده دامداران

6-برآورد ظرفيت مرتع

7-شناسايي دامداران واجد شرايط

8-تنظيم ساير فرمها و صورتجلسه نهايي و شناسنامه مرتع توسط هيئت مميزي مراتع

9-تحويل مدارك مميزي به اداره شهرستان  

10-ارسال مدارك به اداره كل

11-دريافت اعتراضات احتمالي به مميزي مرتع به مدت يكسال و رسيدگي در كميسيون بند 42

12- ارسال مدارك مورد نياز براي صدور پروانه چرا  

13- تاييد و صدور پروانه چرا توسط اداره كل

14- ارسال پروانه چرا به شهرستان و پرداخت آني عوارض قانوني صدور پروانه چرا توسط متقاضي

15- ممهور نمودن پروانه چرا و تحويل كارت پروانه چرا به مرتعدار توسط اداره شهرستان

 

 

" اگر مجري طرحهاي بهره برداري و احيا محصولات فرعي بوده و متقاضي اخذ تسهيلات بانكي هستيد چه مراحلي بايد طي شود: "

 

مدارك مورد نياز:

1-ارائه درخواست كتبي

2-ارائه طرح احيائي تصويب شده

اداره يا فرد اقدام كننده : 

اداره بهره برداري اداره كل منابع طبيعي فارس

اداره طرح وبرنامه اداره كل منابع طبيعي فارس

 

مراحل انجام كار:

1-درخواست متقاضي طرح به شهرستان مربوطه

2-دستور مدير شهرستان ثبت دفتر شهرستان مربوطه

3-ارجاع به اداره كل

4-دستورمديريت ثبت دفتر- ارجاع به بهره برداري

5-بررسي طرح مصوب و سوابق مربوطه در اداره بهره برداري

6-ارجاع به طرح و برنامه

7-انعكاس به دبيرخانه كميسيون تسهيلات مستقر در طرح وبرنامه

8-تصويب در كميسيون

9-معرفي متقاضي بر اساس نوع طرح و تسهيلات بانكي به بانك مربوطه و جهاد استان

10-نظارت طرح وبرنامه اداره كل بر چگونگي تسهيلات بانكي

11- نظارت اداره بهره برداري اداره كل و شهرستان برانجام طرح 

 

 

 

" اگر متقاضي تهيه طرح مرتعداري در مراتع استان فارس هستيد شرايط زير را دارا باشيد تا براساس مراحل اعلام شده طرح مرتعداري تهيه گردد."

 

 

شرايط لازم:

1-مرتع شما توسط هئيت مميزي مراتع مميزي شده و دامداران و يا دامدار مرتع تعيين صلاحيت شده و پروانه چراي عكسدار صادر شده باشد

2-پرداخت عوارض قانوني تمديد پروانه چرا

3-درخواست كتبي تهيه طرح مرتعداري به اداره منابع طبيعي شهرستان و يا اداره كل منابع طبيعي

 

اداره اقدام كننده :

اداره امور مراتع اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس

 

مراحل انجام كار:

1-تقاضاي تهيه طرح از اداره منابع طبيعي شهرستان مربوطه

2-ارسال تقاضاي تهيه طرح به همراه مدارك لازم به اداره كل

3-معرفي متقاضي تهيه طرح به شركت مشاور

4-بازديد كارشناسان شركت مشاور از مرتع و برداشتهاي صحرايي

5-تهيه طرح مرتعداري توسط شركت مشاور با درنظر گرفتن كليه پتانسيلهاي موجود

6-ارسال طرح مرتعداري به اداره امور مراتع اداره كل جهت بررسي

7-مطالعه طرح مرتعداري توسط كارشناسان اداره امور مراتع

8-ارسال طرح به هسته بيولوژيك جهت مطالعه

9-ارسال طرح مرتعداري رفع نقص شده به كميته فني جهت تصويب

10-تصويب طرح مرتعداري در كميته فني

11-معرفي نماينده مجريان به دفترخانه اسناد رسمي جهت عقد قرارداد

12-ارسال طرح مصوب به شهرستان جهت نظارت براجراي طرح

 

 

" اگر متقاضي صادرات محصولات گياهان دارويي و صنعتي هستيد چه مراحلي بايد طي شود "

 

مدارك مورد نياز:

1- درخواست كتبي

2-ارائه اصل گواهي حمل معتبر محصول

3-ارائه فيش ( تصوير برابر اصل ) وجه پرداختي بابت بهره مالكانه

 

مراحل انجام كار:

1-ارائه درخواست و مدارك مربوطه به اداره كل

2-دستور مديريت

3-ثبت در دفتر و ارجاع به اداره بهره برداري

4-پس از بررسي تنظيم نامه عنوان مديركل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها و مراتع كشور

5-مراجعه متقاضي به تهران ( سازمان جنگلها ،‌ مراتع ) جهت اخذ مجوز صادرات

چاپ | ارسال به ديگران  |