1 1 پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کلیپ پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال 1397
اوقات شرعي
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

بازدید : 99 3 تير 1398 ساعت 13:43 شماره :61189
<<مرورگر پیشنهادی برای مشاهده ویدیوها Internet Explorer می باشد>>
کلیپ پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال 1397

1-      کلیپ پـــروژه آبخیزداری سه چاه بغل سیاه شهرستان جهرم

2 -      کلیپ پــــروژه آبخیزداری آبگرم شهرستان جهرم

3 -      کلیپ پــــروژه آبخیزداری احمد آباد شهرستان فسا 

4 -      کلیپ پــــروژه آبخیزداری بجدانه شهرستان بوانات 

5 -      کلیپ پــــروژه آبخیزداری دفر شهرستان بوانات 

6 -      کلیپ پــــروژه آبخیزداری بن دشت شهرستان زرین دشت 

7 -      کلیپ پــــروژه های آبخیزداری خسویه شهرستان داراب 

8 -      کلیپ پــــروژه های آبخیزداری دشت برم شهرستان کازرون  

9 -      کلیپ پــــروژه های آبخیزداری شهرستان قیر و کارزین 

10 -     کلیپ پــــروژه های آبخیزداری حوزه شهری شهرستان فیروزآباد 

11 -     کلیپ پــــروژه های آبخیزداری تنگاب شهرستان فیروزآباد 

12 -     کلیپ پــــروژه های آبخیزداری جوزا بکش شهرستان رستم 

13-      کلیپ پــــروژه های آبخیزداری شیب جدول شهرستان شیراز 

14 -     کلیپ پــــروژه های آبخیزداری خسرو شیرین شهرستان آباده

15 -     کلیپ پــــروژه های آبخیزداری شهرستان لامرد 

16 -     کلیپ پــــروژه های آبخیزداری پالنگری شهرستان مرودشت 

17 -     کلیپ پــــروژه های آبخیزداری شهرستان پاسارگاد 

18 -     کلیپ پــــروژه های آبخیزداری رونیز شهرستان استهبان 

19 -     کلیپ پــــروژه های آبخیزداری شهرستان سپیدان 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :