پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس: استفاده از تفسیر عکسهای هوایی در اراضی ملی نقش مهمی در حفاظت از این اراضی دارد.
اوقات شرعي
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

بازدید : 147 9 بهمن 1397 14:1 شماره :56352
عرصه های جنگلی تحت هیچ شرایطی مستثنیات نیست.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس: استفاده از تفسیر عکسهای هوایی در اراضی ملی نقش مهمی در حفاظت از این اراضی دارد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس جلسه بررسی روند تفسیر عکسها و نقشه های هوایی در عرصه های منابع طبیعی فارس با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری فارس،کلیه قضات شعب ویژه و برجسته محاکم دادگاه های تجدید نظر و بدوی استان،کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظام مهندسی مستقر در اداره کل منابع طبیعی و شرکتهای خصوصی فعال در حوزه تخصصی تفسیر عکس های هوایی در سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.این جلسه بمنظور آشنایی با ساختار ، نحوه تولید و مشخصات عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای،توانایی بکارگیری نرم افزار و تجهیزات مورد استفاده در عکسهای هوایی و نیزتجزیه وتحلیل اطلاعات استخراجی با حضور کارشناسان رسمی قضایی استان و متخصصان واحد (GIS) اداره کل تشکیل شد.

اسماعیل اکبری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در این جلسه با تاکید برحفظ و حراست بیش از پیش عرصه های طبیعی استان و تلاش مضاعف حوزه قضائی در صیانت از احقاق حقوق بیت المال و اراضی ملی فارس اظهار داشت: استفاده از عکسهای هوایی در اجرای کاداستر نقشه های تفکیک انفال  عرصه های طبیعی تاثیر بسزایی در صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در این عرصه ها داشته مشروط براینکه این مسئله بطور صحیح و سنجیده انجام گیرد.وی در ادامه با اشاره به اهمیت روز افزون عرصه های طبیعی بویژه جنگلها افزود: همواره براین موضوع تاکید داریم که اراضی و عرصه های جنگلی در محدوده عرصه های ملی قرار گرفته وتحت هیج شرایطی حتی در صورت داشتن آثار کشت جزء مستثنیات محسوب نمیگردد.معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به کاربردهای تاثیر گذارسیستم اطلاعات جغرافیایی(جی آی اس )در اراضی ملی افزود: با استفاده از این تکنولوژی در مدیریت عرصه های طبیعی بهتر می توان زمینه و امکان بروز بسیاری از جرایم را کاهش و میزان انحرافات موجود دراین عرصه ها را تا حد قابل توجهی کنترل کرد.

مهرزاد بوستانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه دفاع از حقوق بیت المال در کنار حقوق عامه مردم و اشخاص از وظایف حقوقی مجموعه منابع طبیعی استان بشمار می رود اظهار داشت:با استفاده از تصاویر  عکس های هوایی و ماهواره ایعلاوه بر ارزیابی مکانی و زمانی اراضی مرتعی و جنگلی تاحد قابل توجهی از تخریب این عرصه ها نیز جلوگیری خواهد شد. وی با بیان اینکه این تکنولوژی  توانایی انواع تحلیل گونه های موجود در عرصه های طبیعی به صورت گرافیکی را دارد اظهار داشت: با GIS اطلاعات داده های خاص یک گونه ذخیره و امکان پردازش آن میسر خواهد شد.بوستانی با اشاره به  تهیه نقشه های توپوگرافی اراضی ملی در سال جاری  تصریح کرد:با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) میزان 862 هزار هکتار اراضی ملی در سال 97 در بخش کاداستر جانمایی و مکان یابی گردید.

در این نشست توضیحاتی از سوی کارشناسان قضایی و منابع طبیعی درخصوص تفسیر عکس های هوایی، عناصر و اطلاعات مربوط به عکس ها و نیز کاربرد آنها در جانمایی نقاط پرداخته شد.

 

 

 

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :